ermita de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s hermitage in Lloret Salvatge

Valoració i estudi de l’estat actual de l’ermita de Sant Agustí de Lloret Salvatge. Es documenta històricament l’edifici i el seu entorn per tal d’establir les bases sobre les quals construir la proposta d’actuació. S’analitzen possibles disfuncions estructurals i s’estableixen les causes que poden haver originat la pèrdua de les característiques originals dels materials, els requeriments de manteniment a realitzar i les intervencions a executar segons el grau d’afectació i rellevància.

Continua llegint «ermita de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s hermitage in Lloret Salvatge»

cobert a Gospí | shed in Gospí

Anàlisi de disfuncions estructurals presents en un cobert i una nau construïts a principis dels anys seixanta. Els propietaris van detectar diverses fisures i deformacions, així com despreniments i esllavissades del mur de contenció. Es va proposar l’estudi del traçat de la carretera superior i de la capacitat portant del terreny que la conforma i el reforç estructural de les construccions.

Continua llegint «cobert a Gospí | shed in Gospí»