barbacoa | barbacue

La construcció d’una barbacoa en el jardí d’una casa unifamiliar a Girona permet reordenar l’espai i solucionar problemes de circul·lació: simplifica la comunicació de la casa amb el jardí inferior, facilita l’accés al magatzem de llenya i propicia l’ús de la terrassa lateral. D’aquesta manera, la intervencio millora el recorregut i l’accessibilitat dels espais i crea una nova perspectiva d’un racó oblidat. Continua llegint «barbacoa | barbacue»