Laia de Quintana i Vilà

Inquietuds | Concerns

  • Obra nova i reformes
  • Rehabilitació de cases, pisos, locals, botigues
  • Estudi i anàlisi de les patologies dels edificis
  • Disseny d’interiors, mobiliari, elements gràfics
  • Projectes museogràfics i expositius

Formació especialitzada | Professional development

  • Curs de rehabilitació sostenible [University Network for Architectural and Urban Sustainability, 2013]
  • Curs de nivell bàsic i avançat de Revit [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2016]
  • Curs de control de qualitat i d’execució d’obres de reforma i rehabilitació [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2016]
  • Curs d’inspecció i diagnosi d’edificis [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2018]