Els obradors de Juli Garreta

Article publicat a la Revista de Girona número 309, conjuntament amb Joaquim Rabaseda (2018)

Imatge: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Col·lecció Municipal de Documents, registre d’imatge 11344