Edifici Masó a Torroella de Montgrí

LAR | Edifici Masó 01

Actuació d’urgència a un edifici de nova planta projectat i construït per l’arquitecte noucentista Rafael Masó i Valentí l’any 1930. Originalment feia la funció d’alberg de pobres i presó del municipi. Afectat per una greu patologia estructural ocasionada per la presència d’aigua al terreny, se sanejen les instal·lacions i es reforça provisionalment la fonamentació.

Continua llegint «Edifici Masó a Torroella de Montgrí»

església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge

Restauració de l’ermita del segle XI, d’estil romànic, dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona. En un primer moment, la intervenció es va centrar en la reconstrucció de la coberta i el coronament del campanar, la retirada de creixements vegetals descontrolats a l’envolupant i la neteja de l’entorn immediat. Es van protegir les obertures i es va reparar la porta principal. Es va prioritzar la conservació dels sistemes i materials originals, respectant el seu aspecte primigeni i documentant arqueològicament l’immoble i el seu entorn.  A la segona fase es van recuperar i consolidar les pintures murals i els revestiments originals interiors, i es va restituir el paviment, després d’una excavació arqueològica en profunditat que es va continuar a l’exterior els dos anys següents. Finalment, es va adequar el camí d’accés i es van reconstruir les terrasses de mur de pedra seca. Continua llegint «església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge»

església de Sant Climent d’Amer | St Climent’s church in Amer

Intervenció al temple de principis del segle XVII dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona realitzada en dues fases els anys 2019 i 2020. Es restaura el campanar, l’escala interior i una lluneta de la nau. Paral·lelament es documenten les pintures murals del segle XVIII de la sagristia i les capelles laterals i es fan els treballs de manteniment bàsic d’humitats i esquerdes. Es pinta l’interior sense decoracions originals i es recupera la vall perimetral del segle XVIII per afavorir la ventilació del basament dels murs.

Continua llegint «església de Sant Climent d’Amer | St Climent’s church in Amer»