Església de Sant Genís d’Amer | Sant Genis’s church

Estudi de l’església de Sant Genís d’Amer. Es documenta històricament l’edifici i el seu entorn per tal d’avaluar l’estat de conservació. L’objectiu és diagnostar-ne les patologies, establir les intervencions a realitzar i els terminis d’execució a complir segons les pautes marcades.

absis – apse (15/02/19)
interior – interior (15/02/19)
ràfec – eaves (15/12/2019)