església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge

Restauració de l’ermita del segle XI, d’estil romànic, dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona. En un primer moment, la intervenció es va centrar en la reconstrucció de la coberta i el coronament del campanar, la retirada de creixements vegetals descontrolats a l’envolupant i la neteja de l’entorn immediat. Es van protegir les obertures i es va reparar la porta principal. Es va prioritzar la conservació dels sistemes i materials originals, respectant el seu aspecte primigeni i documentant arqueològicament l’immoble i el seu entorn.  A la segona fase es van recuperar i consolidar les pintures murals i els revestiments originals interiors, i es va restituir el paviment, després d’una excavació arqueològica en profunditat que es va continuar a l’exterior els dos anys següents. Finalment, es va adequar el camí d’accés i es van reconstruir les terrasses de mur de pedra seca.

LAR | Sant Agustí 62
entorn – location (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 73
entorn – location (17/01/2018)
LAR | Sant Agustí 73
entorn – location (27/01/2018)
LAR | Sant Agustí 71
entorn – location (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 70
entorn – location (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 76
excavació arqueològica – archeological excavation (30/01/2020)
LAR | Sant Agustí 72
excavació arqueològica – archeological excavation (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 61
excavació arqueològica – archeological excavation (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 73
excavació arqueològica – archeological excavation (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 74
restauració interior – restoration (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 75
restauració interior – restoration (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 58
restauració interior – restoration (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 61
pintures murals | mural paintings (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 59
paviment – pavement (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 60
restauració interior – restoration (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 61
restauració interior – restoration (05/02/2020)
LAR | Sant Agustí 57
excavació arqueològica – archeological excavation (05/02/2020)
LAR | Sant Agustí 58
excavació arqueològica – archeological excavation (05/02/2020)
entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (12/12/2018)
entorn – location (12/12/2018)
teulada – roof (14/12/2018)
teulada – roof (21/12/2018)
teulada – roof (21/01/2019)
teulada – roof (25/01/2019)
espadanya – belfry (14/12/2018)
espadanya – belfry (21/12/2018)
espadanya – belfry (18/12/2018)
espadanya – belfry (25/01/2019)
absis – apse (27/01/2018)
absis – apse (14/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (07/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (25/01/2019)
ràfec – eaves (27/01/2019)
ràfec – eaves (25/01/2019)
finestra – window (27/01/2019)
finestra – window (25/01/2019)
Arquitecta | Architect

Laia de Quintana i Vilà

Arquitecte tècnic | Architect

Àlex Palacios

Constructor | Builder

Construccions Garrotxa (2018)

Vertri consulting (2019)

Arqueòleg | Archaeologist

Atri cultura i patrimoni (2018)

BAULA Recerca Arqueològica (2019-2020)

Restauració | Restoration

Àbac  (2019)

Propietat | Owner

Bisbat de Girona

Promotors | Promoters

Ajuntament d’Amer

Diputació de Girona

finalitzada | closed