LAR

Al pati, proper a la porta d’entrada, els antics veneraven unes estàtues en miniatura que representaven els déus domèstics. El lar era el déu de la casa.

Edifici Masó a Torroella de Montgrí

LAR | Edifici Masó 01

Actuació d’urgència a un edifici de nova planta projectat i construït per l’arquitecte noucentista Rafael Masó i Valentí l’any 1930. Originalment feia la funció d’alberg de pobres i presó del municipi. Afectat per una greu patologia estructural ocasionada per la presència d’aigua al terreny, se sanejen les instal·lacions i es reforça provisionalment la fonamentació.

Continua llegint «Edifici Masó a Torroella de Montgrí»

Casa Masó

LAR | Casa Masó 01

Treballs tècnics per a la declaració de l’habitatge noucentista realitzat per Rafel Masó i Valentí entre 1912 i 1920 com a Bé Cultural d’Interès Nacional i la delimitació del seu entorn de protecció.

Continua llegint «Casa Masó»

Entre l’herba i els núvols

LAR | Entre l'herba i els núvols 07

L’any 1938, reclòs al sanatori de Puigdolena, Màrius Torres va escriure un recull de tannkas, una composició poètica japonesa de caràcter breu. En el límit pautat de poques síl·labes i només cinc versos, els mots eren més intensos i més expressius. Entre l’herba i els núvols evocava la bellesa fràgil i efímera de viure en un jardí tancat, on flors de color rosa i gris cobrien la terra i el cel. Continua llegint «Entre l’herba i els núvols»

Història del Palau Reial de Torroella (1759-1815): radiografia d’un palau barroc

8 d’agost de 1759. Teresa Quintana, vídua de Martí de Carles i de Teixidor, rep el notari Francesc Pouplana i els testimonis Jaume Coll i Genís Planas, al Palau, el seu domicili. Inicien l’inventari de les propietats del seu marit. Però van continuar deu dies després, perquè calia esperar l’hereu, Josep de Carles i Quintana, que venia de Barcelona. Gràcies a aquest document notarial es té una bona descripció de «tota aquella casa ab son hort y barris situada cerca la Iglesia Parroquial de St. Genis de dita present vila de Torroella dita y anomenada la Casa del castell den Carlas». A través d’aquest document fem un recorregut pels espais d’avui amb els ulls de fa dos-cents cinquanta anys, un passeig arquitectònic i temporal a un palau barroc. Continua llegint «Història del Palau Reial de Torroella (1759-1815): radiografia d’un palau barroc»

No vius on vius

«Passaríem uns quants dies rondant per casa estranyats, redescobrint coses que teníem oblidades i fins i tot redistribuint alguns mobles. Com si no només nosaltres haguéssim de trobar-hi el nostre lloc, sinó també els objectes que ens envoltaven».

Continua llegint «No vius on vius»

església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge

Restauració de l’ermita del segle XI, d’estil romànic, dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona. En un primer moment, la intervenció es va centrar en la reconstrucció de la coberta i el coronament del campanar, la retirada de creixements vegetals descontrolats a l’envolupant i la neteja de l’entorn immediat. Es van protegir les obertures i es va reparar la porta principal. Es va prioritzar la conservació dels sistemes i materials originals, respectant el seu aspecte primigeni i documentant arqueològicament l’immoble i el seu entorn.  A la segona fase es van recuperar i consolidar les pintures murals i els revestiments originals interiors, i es va restituir el paviment, després d’una excavació arqueològica en profunditat que es va continuar a l’exterior els dos anys següents. Finalment, es va adequar el camí d’accés i es van reconstruir les terrasses de mur de pedra seca. Continua llegint «església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge»

església de Sant Climent d’Amer | St Climent’s church in Amer

Intervenció al temple de principis del segle XVII dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona realitzada en dues fases els anys 2019 i 2020. Es restaura el campanar, l’escala interior i una lluneta de la nau. Paral·lelament es documenten les pintures murals del segle XVIII de la sagristia i les capelles laterals i es fan els treballs de manteniment bàsic d’humitats i esquerdes. Es pinta l’interior sense decoracions originals i es recupera la vall perimetral del segle XVIII per afavorir la ventilació del basament dels murs.

Continua llegint «església de Sant Climent d’Amer | St Climent’s church in Amer»

habitatge unifamiliar a l’Eixample Sud-Migdia | single-family housing in Girona

Rehabilitació d’un habitatge que unifica els nous espais amb una comunicació en diagonal que evita la visió directa entre ells i també des dels diferents accessos al pis. La formació de gelosies ceràmiques permet el pas de la llum i garanteix el recolliment propi de les estances, esdevenint alhora un motiu que unifica la casa de punta a punta. Continua llegint «habitatge unifamiliar a l’Eixample Sud-Migdia | single-family housing in Girona»