Laia de Quintana i Vilà

 

Inquietuds | Concerns

 • Restauració patrimonial
 • Rehabilitació de cases, pisos, locals, botigues
 • Estudi i anàlisi de les patologies dels edificis

Formació especialitzada | Professional development

 • Postgrau en rehabilitació [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2018-2020]
  • Gestió integral de rehabilitació sostenible
  • Rehabilitació d’instal·lacions
  • Rehabilitació de façanes i cobertes
  • Rehabilitació d’estructures i fonaments
  • Inspecció i diagnosi d’edificis
 • Mestratge en construcció tradicional [GRETA i UEC, 2018-2019]
  • Calç, guix i color
  • Pedra
  • Ceràmica i terra
  • Fusta, ferro, vidre i condicionament tèrmic
 • Curs de control de qualitat i d’execució d’obres de reforma i rehabilitació [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2016]
 • Curs de nivell bàsic i avançat de Revit [Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2016]
 • Curs de rehabilitació sostenible [University Network for Architectural and Urban Sustainability, 2013]