Església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge

Restauració de l’ermita del segle XI, d’estil romànic, dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona i redacció de l’expedient per a la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Local.

En un primer moment, la intervenció es va centrar en la reconstrucció de la coberta i el coronament del campanar, la retirada de creixements vegetals descontrolats a l’envolupant i la neteja de l’entorn immediat. Es van protegir les obertures i es va reparar la porta principal. Es va prioritzar la conservació dels sistemes i materials originals, respectant el seu aspecte primigeni i documentant arqueològicament l’immoble i el seu entorn.

A la segona fase es van recuperar i consolidar les pintures murals i els revestiments originals interiors, i es va restituir el paviment, després d’una excavació arqueològica en profunditat que es va continuar a l’exterior els dos anys següents. També es va adequar el camí d’accés i es van reconstruir les terrasses de mur de pedra seca.

Finalment, un cop acabada la restauració, es va redactar el document tècnic corresponent a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local.

LAR | Sant Agustí 62
entorn – location (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 73
entorn – location (17/01/2018)
LAR | Sant Agustí 73
entorn – location (27/01/2018)
LAR | Sant Agustí 71
entorn – location (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 70
entorn – location (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 76
excavació arqueològica – archeological excavation (30/01/2020)
LAR | Sant Agustí 72
excavació arqueològica – archeological excavation (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 61
excavació arqueològica – archeological excavation (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 73
excavació arqueològica – archeological excavation (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 74
restauració interior – restoration (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 75
restauració interior – restoration (17/04/2021)
LAR | Sant Agustí 58
restauració interior – restoration (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 61
pintures murals | mural paintings (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 59
paviment – pavement (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 60
restauració interior – restoration (18/02/2020)
LAR | Sant Agustí 61
restauració interior – restoration (05/02/2020)
LAR | Sant Agustí 57
excavació arqueològica – archeological excavation (05/02/2020)
LAR | Sant Agustí 58
excavació arqueològica – archeological excavation (05/02/2020)
entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (12/12/2018)
entorn – location (12/12/2018)
teulada – roof (14/12/2018)
teulada – roof (21/12/2018)
teulada – roof (21/01/2019)
teulada – roof (25/01/2019)
espadanya – belfry (14/12/2018)
espadanya – belfry (21/12/2018)
espadanya – belfry (18/12/2018)
espadanya – belfry (25/01/2019)
absis – apse (27/01/2018)
absis – apse (14/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (07/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (25/01/2019)
ràfec – eaves (27/01/2019)
ràfec – eaves (25/01/2019)
finestra – window (27/01/2019)
finestra – window (25/01/2019)
Arquitecta | Architect

Laia de Quintana i Vilà

Arquitecte tècnic | Architect

Àlex Palacios

Constructor | Builder

Construccions Garrotxa (2018)

Vertri consulting (2019)

Arqueòleg | Archaeologist

Atri cultura i patrimoni (2018)

BAULA Recerca Arqueològica (2019-2020)

Restauració | Restoration

Àbac  (2019)

Propietat | Owner

Bisbat de Girona

Promotors | Promoters

Ajuntament d’Amer

Diputació de Girona

finalitzada | closed