església de Sant Agustí de Lloret Salvatge | St Augustine’s church in Lloret Salvatge

Restauració de l’ermita romànica del segle XI  dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona. Es prioritza la conservació dels sistemes i materials originals, respectant el seu aspecte primigeni, i es documenta arqueològicament l’immoble i el seu entorn, que es neteja. L’inici de la segona fase d’obra està previst al gener de 2020.

Segona fase (2020)

Es recuperen i consoliden les pintures murals i els revestiments originals interiors, i es restitueix el paviment després d’una excavació arqueològica en profunditat. S’adequa el camí d’accés i es reconstrueixen les terrasses de mur de pedra seca i la tanca del cementiri.

Arquitecta | Architect

Laia de Quintana i Vilà

Constructor | Builder

Vertri consulting

Arqueologia | Archaeology

BAULA Recerca Arqueològica

Propietat | Owner

Bisbat de Girona

Promotors | Promoters

Ajuntament d’Amer

Diputació de Girona

en construcció | building

Primera fase (2018)

La intervenció es va centrar en la restauració de la coberta i el coronament del campanar, i la retirada de creixements vegetals descontrolats a l’envolupant i l’entorn immediat. Igualment, es van protegir les obertures i es va reparar la porta principal.

entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (25/01/2019)
entorn – location (12/12/2018)
entorn – location (12/12/2018)
teulada – roof (14/12/2018)
teulada – roof (21/12/2018)
teulada – roof (21/01/2019)
teulada – roof (25/01/2019)
espadanya – belfry (14/12/2018)
espadanya – belfry (21/12/2018)
espadanya – belfry (18/12/2018)
espadanya – belfry (25/01/2019)
absis – apse (27/01/2018)
absis – apse (14/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (18/12/2018)
absis – apse (07/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (09/01/2019)
absis – apse (25/01/2019)
ràfec – eaves (27/01/2019)
ràfec – eaves (25/01/2019)
finestra – window (27/01/2019)
finestra – window (25/01/2019)
Arquitecta | Architect

Laia de Quintana i Vilà

Constructor | Builder

Construccions Garrotxa

Arqueòleg | Archaeologist

Atri cultura i patrimoni

Propietat | Owner

Bisbat de Girona

Promotors | Promoters

Ajuntament d’Amer

Diputació de Girona

finalitzada | closed

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *