Església de Sant Climent d’Amer | St Climent’s church in Amer

Intervenció al temple de principis del segle XVII dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona realitzada en dues fases els anys 2019 i 2020. Es restaura el campanar, l’escala interior i una lluneta de la nau. Paral·lelament es documenten les pintures murals del segle XVIII de la sagristia i les capelles laterals i es fan els treballs de manteniment bàsic d’humitats i esquerdes. Es pinta l’interior sense decoracions originals i es recupera la vall perimetral del segle XVIII per afavorir la ventilació del basament dels murs.

exterior – exterior (07/01/2020)
campanar | bell tower (13/01/2020)
campanar | bell tower (15/01/2020)
campanar | bell tower (15/01/2020)
campanar – bell tower (27/02/28)
LAR | Sant Climent 22
campanar – bell tower (08/02/2021)
campanar – bell tower (07/01/2020)
LAR | Sant Climent 21
campanar – bell tower (08/02/2021)
LAR | Sant Climent 20
barana – railing (08/02/2021)
LAR | Sant Climent 19
barana – railing (08/02/2021)
LAR | Sant Climent 17
lluneta | toral arch lunette (08/02/2021)
lluneta | toral arch lunette (02/01/2020)
lluneta | toral arch lunette (07/01/2020)
sostre – ceiling (17/02/18)
LAR | Sant Climent 23
lluneta | toral arch lunette (08/02/2021)
LAR | Sant Climent 25
sostre – ceiling (08/02/21)
LAR | Sant Climent 16
interior – interior (08/02/2021)
Arquitecta | Architect

Laia de Quintana i Vilà

Arquitecte tècnic | Architect

Àlex Palacios

Constructor | Builder

Construccions i restauracions Joan Nicolàs (2019)

Construccions Garrotxa (2020)

Propietat | Owner

Bisbat de Girona

Promotors | Promoters

Ajuntament d’Amer

Diputació de Girona

finalitzada | closed